Logopedie

Wat is Logopedie?

Logopedie is een paramedisch beroep en valt onder de zorg. Logopedisten werken in een zelfstandige praktijk, in ziekenhuizen of verpleeg- en zorg instellingen. Ook in het onderwijs, het bedrijfsleven of de wereld van cultuur en entertainment zijn logopedisten werkzaam.  Zij werken nauw samen met huisartsen, KNO-artsen, fysiotherapeuten, tandartsen, orthodontisten en leerkrachten.

Logopedie isveel meer dan praten. Logopedisten houden mensen communicatief ‘in beweging’. En dat is zeker zo belangrijk als het vermogen om je zonder problemen van A naar B te verplaatsen. Dat begint al vroeg. Het is van groot belang dat achterstanden of verstoringen in de taalontwikkeling zo vroeg mogelijk worden herkend. Hoe eerder kinderen begeleid worden, des te beter hun onderwijskansen worden. Maar ook als er wel sprake is van klachten is logopedie onmisbaar. Kinderen met weinig zelfvertrouwen redden het soms niet op school, ondanks hun harde werken en vaak cognitief goede capaciteiten. Dankzij behandeling door de logopedist behalen zij succeservaringen en kunnen zij zich redden op school en in de maatschappij. Dit is van onschatbare waarde.

Logopedie heeft inmiddels een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het houdt namelijk ook in: hulpverlening bij stoornissen en beperkingen in de communicatie. Communicatie is meer dan praten alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder taal, lezen en schrijven, gebaren, spraakafzien en ondersteunde communicatiesystemen. © Logo4Kids 2020