Logopedische behandeling


Logopedische behandeling

Wanneer een logopedische behandeling nodig blijkt, worden de behandeldoelen bepaald. Een dergelijke behandeling heeft tot doel stoornissen in het normale communicatiegedrag te voorkomen, te beperken of te verhelpen. Deze doelen worden ook met de ouders/verzorgers besproken. Voor het bereiken van deze gestelde logopedische doelen, kan het nodig zijn om naast het hebben van nauw contact met ouders, ook samen te werken met eventuele andere betrokkenen. Daarbij kunt u denken aan leerkrachten, leidsters van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Het kan ook gaan om nader onderzoek te verrichten door een andere paramedische behandelaar zoals bijvoorbeeld een (kinder-) fysiotherapeut of ergotherapeut. Hiervoor zal Logo4kids altijd eerst uw toestemming vragen.


Naast behandeling geven wij tevens adviezen en informatie aan de omgeving van het kind dat logopedie volgt. Het zal van de aard en de ernst van de klacht afhangen welke inschatting wordt gemaakt voor de periode van behandeling.


Uw kind wordt in het algemeen wekelijks een half uur behandeld. wij houden u, als ouders/verzorgers op de hoogte van de voortgang en verwachtingen van de behandeling. Als u vragen heeft, moet u deze natuurlijk altijd stellen.

 © Logo4Kids 2020