Continuïteit v/d behandelingen?


Continuïteit van de behandelingen ?

Wij proberen onze behandelkinderen zo veel als mogelijk continuïteit te bieden.
Toch kan het voorkomen dat er een week geen logopedie is, omdat uw logopedist bijvoorbeeld een cursus volgt of in geval van ziekte.
Wij zorgen er dan voor dat u deze week thuis door kunt oefenen of dat de behandeling in overleg met u op een ander tijdstip plaats vindt. Het kan ook voorkomen dat uw logopedist wordt vervangen door een collega logopedist. Dit gebeurt altijd in overleg met u.

 © Logo4Kids 2020