Wat te doen als ik een klacht heb?

Hieronder leest u wat u kunt doen als u ergens mee zit of ontevreden over bent. Hoe gaat Logo4Kids om met klachten? 

Het is belangrijk dat u zich als cliënt en/of ouder prettig voelt bij uw logopedist. Daarom doen we er alles aan om u en/of uw kind goed te begeleiden.

Meldt uw vragen, twijfels of klachten in eerste instantie bij uw logopedist. 

Liefst zo snel mogelijk. Dan praten we er samen over en proberen we er snel iets aan te doen. Misschien kunnen we een misverstand uit de weg ruimen. Of op een manier gaan werken waar u zich prettiger bij voelt.

Komt u er met uw eigen logopedist niet uit en wilt u een klacht indienen dan kan dat bij twee instantie, het College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor logopedisten en de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerste lijn. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie is hierop gebaseerd. 

Onze praktijk is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie (NVLF). Wij zijn hiermee aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn.

Verdere informatie vindt u op de website van de NVLF: www.nvlf.nl. Hierop vindt u de brochure “Wat kunt u doen bij klachten over uw logopedist”. Deze brochure kunt u eveneens vinden in de informatiemap in de wachtkamer van de praktijk. 

De adresgegevens zijn:

Landelijke Klachtencommissie Logopedie Eerstelijn en NVLF College van Toezicht op de naleving van de beroepscode voor Logopedisten

T.a.v. ambtelijk secretaris

Steinhagenseweg 2b

Postbus 75

3440 AB Woerden

Telefoon: 0348-45 70 73

Hulp nodig bij het melden van uw klacht?

Vind u het prettig als iemand u helpt om de klacht in te dienen? Bel dan naar 0900 – 243 70 70 (€ 0,10 per minuut). Dat is het telefoonnummer van de afdeling Informatie en Klachtenopvang van Zorgbelang. De medewerkers van deze afdeling kunnen u meer vertellen over uw rechten en adviseren u graag. Ze helpen u ook om het gesprek met ons aan te gaan als u dat moeilijk vindt. Of om een brief te schrijven over de klacht. Kijk op www.zorgbelang-nederland.nl voor meer informatie.

 Een klacht indienen kost niets

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van een klacht door het College of door de Klachtencommissie. Er gelden wel regels over hoe een klacht moet worden ingediend, hoe de behandeling ervan plaatsvindt en binnen welke termijn een uitspraak tegemoet kan worden gezien.

 

 © Logo4Kids 2020