Even voorstellen

Het Logo4Kids team bestaat uit drie logopedisten. Door middel van bijscholing, intercollegiaal overleg en casusbesprekingen stimuleren wij onszelf verder te ontwikkelen en te specialiseren in ons vakgebied. Naast onze uitgebreide kennis op het gebied van logopedie  bij kinderen beschikt de praktijk over het meest recente behandel- en onderzoeksmateriaal. 

De logopedisten van Logo4Kids staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. © Logo4Kids 2020